Пріоритетні завдання на 2023-2024 навчальний рік:

· Продовжити роботу з формування соціально-громадянської компетентності дошкільника як основи виховання свідомого громадянина України.

· Удосконалювати роботу з впровадження наскрізного підходу «навчання через гру» в процесі реалізації програми STREАM-освіти та застосування LЕGO-технологій.

· Формувати у дітей початкові уявлення про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, усвідомлення дошкільниками необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до
майбутнього суспільства і природи.

· Створити умови з удосконалення внутрішньої системи якості освіти.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування