Висловлюємо

велику вдячність за розуміння потреб закладу всім батькам та працівникам

КЗ “ДНЗ №1 ВМР”.

Реквізити спеціального реєстраційного рахунку КЗ “ДНЗ №1 ВМР” в органах Державної казначейської служби України на який можна перерахувати благодійні внески та гранти в грошовій формі:

КОД ЄДРПОУ – 35662213
ДКСУ м. Київ
МФО – 820172
UA788201720344231001300035506

Сподіваємось на розуміння та підтримку.

Працюючи в умовах, коли бюджет не забезпечує коштів, необхідних для ефективного розвитку навчальних закладів, ми змушені користуватися допомогою батьків.

Нормативна база щодо благодійництва:
• Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI (зі змінами)
• Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (із змінами)
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 4серпня 2000 року № 1222 (із змінами)
• Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» від 15 квітня 2011 року №1/9-289

Звітування про використання коштів в КЗ “ДНЗ №1 ВМР” проводиться на зборах батьків кожної групи, а також на загальних зборах колективу та громадськості. Розподіл і використання отриманих (зібраних) коштів здійснюється з урахуванням пропозиції адміністрації закладу на поточні потреби навчального закладу, а саме: на придбання господарських, будівельних матеріалів, миючих засобів, на проведення поточного ремонту приміщень, обладнання тощо.

При цьому наголошуємо, що функції щодо збору благодійних внесків та їх обґрунтованого використання покладаються на батьків – членів батьківських комітетів та голову батьківського комітету ЗДО. Адміністрація закладу надає пропозиції щодо можливих напрямів їх використання.
Відповідно до статті 37 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами) додатковими джерелами фінансування є добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інші кошти, не заборонені законодавством України.
Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі Закон № 531/97) благодійниками можуть бути фізичні та юридичні особи, які здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

Законом № 531/97 встановлено, що суб’єкти благодійництва можуть надавати благодійну допомогу у вигляді:
• одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
• фінансування конкретних цільових програм;
• допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
• подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
• інших заходів, не заборонених законом.

Якщо благодійна допомога передається у вигляді майна, то таку допомогу оформлюють на основі отриманих первинних документів та оприбутковують до 15 числа кожного місяця.

Керівництво закладу разом з вихователями несе персональну відповідальність за збереження і охорону життя і здоров’я дітей, тому вони намагаються зробити все можливе, щоб вихованці закладу знаходилися в комфортних умовах, в безпеці та чистоті. Думаю, що і ми з Вами зі свого боку повинні сприяти їм в цій роботі.

Надана благодійна допомога використовується на:
• створення безпечних умов перебування дітей в закладі;
• зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО;
• господарчі справи, підтримку санітарного стану в садочку, функціонування харчоблоку, медичного блоку, пральні;
• ремонтні роботи та придбання матеріалів для ремонту;
• зміцнення позитивного іміджу закладу, розвиток творчої особистості кожного вихованця, педагогічного працівника, підтримку обдарованих дітей, творчих педагогів та батьків.

Ми з Вами все робимо для наших дітей, для покращення умов їх перебування в садочку.

Тож просимо, і надалі не залишайтеся байдужими.

Налаштування доступності
Налаштування контрасту
Розмір шрифту
Міжбуквенний інтервал
Міжстрочний інтервал
Зображення
Шрифт
Скинути налаштування